Cea mai mare eroare în interpretarea ghidurilor de finanțare constă în a înțelege ce anume se finanțează prin fondurile nerambursabile.

Destinația acestora este definită prin îndeplinirea unor obiective, nu prin realizarea unor achiziții.

Simpla cheltuire a banilor europeni sau naționali, nerambursabili, fără atingerea obiectivelor asumate prin proiectul de finanțare va atrage restituirea sumelor respective.

Așadar, haideți să vedem câteva exemple de obiective ce trebuie îndeplinite și susținute din fonduri nerambursabile:

  • creșterea economică,
  • ocuparea forței de muncă și competitivitatea,
  • sporirea investițiilor în educație și cercetare,
  • stimularea proiectelor paneuropene de infrastructură din domeniul transporturilor, energiei și tehnologiilor informației și de comunicații,
  • o politică agricolă comună reformată, pentru o agricultură europeană mai competitivă și mai ecologică,
  • combaterea schimbărilor climatice,
  • solidaritatea cu cele mai sărace țări și regiuni din UE,

iar lista poate continua.

Aceste obiective sunt stabilite la nivelul Uniunii Europene, iar beneficiarii de fonduri europene din România își asumă, prin accesarea unei finanțări nerambursabile, să contribuie la atingerea lor.

Aceasta este o primă condiție. Este obligatorie.

În etapa următoare, Autoritățile de Management, prin Ghidul de finanțare, impun condiții suplimentare pentru eligibilitatea cheltuielilor.

Spre exemplu, pentru a atinge un obiectiv de natura creșterii competitivității IMM-urilor, se finanțează cheltuieli cu achiziția de echipamente și software, alături de cheltuieli cu internaționalizarea afacerilor, însă aceste cheltuieli, dacă nu contribuie la atingerea obiectivelor asumate, nu vor fi eligibile.

O altă condiție greu de acceptat de către solicitanții de finanțare este efectuarea cheltuielilor doar pentru o singură activitate economică (a se citi cod CAEN).

Lucrul acesta presupune ca toate cheltuielile efectuate în cadrul proiectului și achizițiile aferente să deservească doar o activitate, mai exact activitatea eligibilă pentru care s-a cerut și obținut finanțarea.

Un alt aspect important referitor la cheltuieli este acela că nu toate cheltuielile necesare atingerii unui obiectiv sunt eligibile, așadar solicitantul este nevoit să contribuie cu bani proprii pentru acoperirea cheltuielilor suplimentare necesare atingerii obiectivului asumat, plus contribuția lui procentuală la acoperirea cheltuielilor eligibile.

Ajungem astfel la încă o regulă importantă, aceea că banii nerambursabili nu sunt pentru solicitanții care nu dispun de resurse proprii.

Pentru dimensionarea corectă a resurselor proprii necesare unui proiect, recomand a fi luate în calcul următoarele:

• procentul de contribuție proprie care se stabilește prin Ghidul de finanțare și care se aplică doar cheltuielilor eligibile;

• cheltuielile neeligibile, adică acele cheltuieli necesare elaborării și implementării proiectului în bune condiții și care nu sunt considerate ca fiind eligibile prin programul de finanțare (exemple: TVA pentru firmele plătitoare de TVA, comisioane și taxe bancare, dobânzi bancare, costuri cu transportul și asigurarea echipamentelor, costul cu mentenanța echipamentelor și a pieselor de schimb, costul chiriei locației de implementare a proiectului, etc);

• cheltuieli operaționale ale activității până la punctul în care activitatea implementată prin proiect începe să se autofinanțeze (cheltuieli salariale, taxe, impozite, contribuții sociale, marketing și publicitate, servicii conexe: contabilitate, fiscalitate, servicii juridice etc);

• decalajul de timp între momentul efectuării cheltuielilor și momentul decontării acestora (nu toate programele de finanțare acordă prefinanțare sau posibilitatea decontului pe bază de cerere de plată, așadar beneficiarii sunt nevoiți că realizeze achiziții și plăți din surse proprii, să depună apoi o cerere de rambursare și ulterior, în 30-90 zile să primească procentul de finanțare nerambursabilă solicitat).

Această contribuție proprie poate varia de la 10-15% în cazurile „fericite”, la 60-70% în cazurile programelor de finanțare mai puțin atractive.

Important de știut pentru solicitanții de finanțări nerambursabile este că regulile aferente unui program sunt într-o schimbare continuă, iar cartea de căpătâi o reprezintă Ghidul Solicitantului oficial prezentat pe pagina Autorităților de Management, nu articole de pe internet, nu promisiuni ale consultanților.

Un aspect extrem de important de avut în vedere înainte de a accesa o finanțare nerambursabilă ar fi prioritizarea realizării unui plan de afaceri pentru beneficiarii privați, respectiv a unei analize cost-beneficiu pentru beneficiarii publici pentru a se putea stabili eficiența proiectului respectiv, suportabilitatea cheltuielilor pentru solicitant și nivelul acestui prag, dar și senzitivitatea proiectului la anumite schimbări care ar putea apărea în perioada de implementare a proiectului și în perioada de durabilitate, deci în următorii 5-7 ani.Giana Bălan – Consultant, Trainer și Mentor pentru consultanți. Economist de profesie, cu o activitate la catedră de 5 ani în mediul universitar, în cadrul Universității de Vest din Timișoara, și o experiență practică de 17 ani în mediul privat, acordând consultanță în afaceri și în accesarea de fonduri nerambursabile. De 6 ani este antreprenor și inițiatoare a proiectului Startup Kids – Club de antreprenoriat pentru copii. 

1 COMENTARIU

LASĂ UN MESAJ

Te rugăm să introduci comentariul tău!
Introdu aici numele tău